Hoe is School & Wijk ontstaan?


Herkent u dit als ouder? Ouders hebben de behoefte om online en veilig te communiceren met basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en verenigingen.
Herkent u dit als leerkracht? Leerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben baat bij een praktisch systeem om met elkaar en met ouders te communiceren.
Herkent u dit als directeur? Schoolleiders en managers hebben er belang bij om de communicatie aan team en ouders te stroomlijnen via een schaalbaar en kostenefficiënt communicatiemiddel.


Hoe geeft School & Wijk hier invulling aan?


Ouders hebben in nauwe samenwerking met leerkrachten en schoolleiders een besloten online communicatieplatform ontwikkeld: School & Wijk.

Bij School & Wijk kunnen ouders met één inlog met school, BSO of elkaar communiceren.
School & Wijk onderscheidt zich verder als volgt:
>   Het is een besloten systeem waarbij ouders zelf bepalen welke informatie over hun kind gedeeld wordt;
> E-mailen zonder dat het adres bekend is;
> Het is vriendelijk in gebruik;
> Het is ontstaan vanuit de praktijk en gaat daar voortdurend in mee, dankzij de flexibele basisprogrammatuur;
> Het is laagdrempelig in aanschaf (€ 300,- per jaar per school of vereniging).

En de wijk dan...


School & Wijk is ontstaan als ouderinitiatief en wordt inmiddels doorontwikkeld onder de vlag van Stichting Leuk Nederland. Deze stichting heeft als doel:

De bevordering van de communicatie tussen inwoners van Nederland in het algemeen en tussen stads- en buurtgenoten in het bijzonder.

Dit doel komt met name tot uitdrukking in het onderdeel 'Wijk'. Behalve dat School & Wijk een praktisch communicatiemiddel is op school, biedt het namelijk de mogelijkheid om alle organisaties in de wijk waar jij (met je gezin) aan deelneemt binnen één besloten omgeving te combineren. Geen aparte apps, mailgroepen en verschillende wachtwoorden meer, maar alle (sport-)verenigingen, BSO's en scholen worden met één login toegankelijk, waardoor ook de onderlinge relatie van de aangesloten organisaties wordt versterkt.

School & Wijk in andere vormen
Stel dat je School & Wijk wilt gaan inzetten bij jouw sportvereniging of misschien wel je volkstuin, dan is de kans natuurlijk groot dat het gros van de mensen niet direct een verband ziet met school. Het is daarom ook mogelijk School & Wijk onder een andere naam in te zetten. Zo kan voor inloggen op dit moment worden gekozen uit de volgende .nl-domeinen:
logoHuis&Wijk Voor VVE, buurthuis en wijkvereniging
logoSport&Wijk Voor sportclubs en -verenigingen
logoTuin&Wijk Voor volkstuincomplexen.

Wie of wat zit er achter Leuk Nederland?


Stichting Leuk Nederland is een ideële stichting om de communicatie in Nederland te bevorderen, met name op lokaal niveau.

De mensen achter de stichting en achter School & Wijk werken hier belangeloos aan mee. Het zijn als het ware vrijwilligers met een missie.

De kosten die de stichting een organisatie in rekening brengt dienen enkel om de basiskosten te kunnen betalen, met name hosting en serveronderhoud.

Indien de stichting in de toekomst meer verdient dan dat het kosten heeft, dan zullen waar mogelijk aansprekelijke buurtinitiatieven kunnen worden gesteund.

Trombinoscoop
School & Wijk is geënt op de Trombinoscoop. Dit smoelenboek, dat haar oorsprong al heeft in 2001(!), is ontwikkeld door Jos Koene voor communicatie op familieniveau.

In 2007 is de naam Trombinoscoop (Frans voor smoelenboek) eraan gegeven, toen het op de creche van zijn dochter werd aangeboden als communicatiemiddel.

Twee jaar later verhuisde het systeem mee van creche naar basisschool. De doorontwikkeling van het communicatiedeel School & Wijk gebeurt nog altijd op basis van vrijwilligheid.

Wat kan het programma School & Wijk eigenlijk?

 
We noemen hier de belangrijkste basisfunctionaliteiten.
 

School

De organisatie in beeld en beleid:
  • als organigram en smoelenboek;
  • met online register voor beleidsstukken, formulieren en protocollen.

Agenda

Een overzichtelijke agenda:
  • te downloaden in eigen Ical of Google kalender;
  • met intekenfunctie voor 10-minutengesprekken (scholen);
  • met ouderoproepen / vergaderoproepen voorzien van deelnameknop en automatische herinnering.

E-mail

Mailen naar personen, groepen of de hele organisatie:
  • vanuit het schoolteam, vanuit ouders en ook onderling;
  • met e-mail archief.

Archief

  • Archief voor nieuwsbrieven en notulen;
  • Foto archief.

Statistieken

Eenvoudige groepsstatistieken worden vanzelf zichtbaar na invoer van leden. Tevens de mogelijkheid eenvoudig enquetes op te stellen en uit te sturen.

Betalingen

Het systeem kan bovendien worden uitgebreid met de IDeal-module. Dat betekent een vertrouwde betaalfunctionaliteit voor ouderbijdragen of andere gelden.

En hoe zit het dan met de privacy?


Stichting Leuk Nederland kiest met School & Wijk nadrukkelijk voor een besloten omgeving om de privacy en de bescherming van gegevens te waarborgen. De inrichting van School & Wijk sluit aan bij de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze stelt dat er 'ter waarborging van de privacy voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen dienen te worden'.

Dit betekent concreet:
>   School en Wijk wordt aangeboden door Stichting Leuk Nederland, een ideëel, niet commercieel ouderinitiatief;
> Stichting Leuk Nederland heeft zelf geen toegang tot (persoons)gegevens die worden opgeslagen in School & Wijk;
> Stichting Leuk Nederland heeft een exclusief licentiecontract met de aanbieder van de software. In dat contract is geregeld dat de software-aanbieder het technisch en functioneel beheer doet voor School & Wijk, maar dat hij geen commercieel gebruik mag maken van de (persoons)gegevens in School & Wijk;
> De (persoons)gegevens worden dus alleen verwerkt voor een noodzakelijk en geoorloofd doel, namelijk de technische inrichting en het operationeel beheer van de applicatie en de databases;
> De (persoons)gegevens in School & Wijk worden bewaard in een aparte database die functioneel gescheiden is van de applicatie;
> Deze database is afgeschermd dankzij o.a. gecodeerde wachtwoorden en IP-adressen;
> De database wordt gehost op servers in Nederland;
> De gegevens worden na vertrek van individuele gebruikers zo spoedig mogelijk geautomatiseerd vernietigd door de software-aanbieder;
> Individuele gebruikers bepalen zelf welke (persoons)gegevens zij opslaan en welke zichtbaar zijn binnen hun School & Wijk omgeving.

Ja, nu wil ik ook alles weten!


School & Wijk en Stichting Leuk Nederland zijn momenteel enkel bereikbaar per email.
Vul onderstaand formulier geheel in en de reactie volgt zo spoedig mogelijk.
Naam:  
Organisatie:  
Soort organisatie:  
Plaats organisatie:  
E-mail:  
Bericht:  


School & Wijk